Privacy Policy

Definities

1. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;;

2. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

3. Toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Eyemix. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat Eyemix om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt wanneer u ons hiertoe toestemming hebt verleend. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven).

De website www.Eyemix.nl wordt beheerd door Eyemix B.V.. Bij bezoek aan deze website kan Eyemix gegevens van u verwerken.

Cookiebeleid

De websites van Eyemix B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de internet browser op uw computer geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor website analyse

Eyemix B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Eyemix B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Eyemix B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Advertentie en targeting cookies

Deze cookies worden gebruikt om aan u relevantere advertenties op de website te tonen en ook om relevantere nieuwsbrieven toe te sturen. Ook worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet en/of een nieuwsbrief van eyemix ontvangt te beperken. Daarnaast wordt hiermee ook de effectiviteit van advertentie-campagnes bepaald.

Cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de expoitant van de website of via nieuwsbriefplatforms. Deze cookies onthouden dat u de website heeft bezocht en deze informatie (geen persoonlijke gegevens) wordt gedeeld met andere bedrijven, zoals adverteerders. Vaak worden advertentie- en/of targeting cookies gekoppeld aan de functionaliteiten van de website die zijn geleverd door andere bedrijven of instanties.

Cookies voor social media doeleinden

Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken zoals Addthis, Facebook.com, LinkedIn.com, Google, Pinterest en Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies via uw browser

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Eyemix B.V. u naar het helpmenu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Uw privacy

Indien u kiest om te opt-outen, zal dit het vertonen van advertenties niet voorkomen, Eyemix maakt in geen geval gebruik van uw Non-PII (Personal Identification)  om advertenties relevant te maken voor online gebruikers. Indien uw kiest voor een opt-out zal Eyemix een cookie plaatsen binnen uw internet browser. Zodra deze gedelete, geblokt wordt, dient u opnieuw te kiezen voor een opt-out.   Voor opt-out keuze is op www.youronlinechoices.com/nl/ meer informatie te vinden.

U kan Eyemix contacteren op info[at]eyemix.nl